Η ΥΑΛΟΣ είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9001:2008 για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που ακολουθείται κατά την επεξεργασία, τοποθέτηση και εμπορία υαλοπινάκων και σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1279-2 για τη σωστή κατασκευή των διπλών μονωμένων υαλοπινάκων.
Η εταιρεία μας είναι επίσης πιστοποιημένη για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης με το πρότυπο DIN EN ISO 14001:2004.

 

pistipoiiseis

 

Κατεβάστε το πιστοποιητικό του συστήματος διαχείρισης ποιότητας

pdf icon

 

Κατεβάστε το πιστοποιητικό του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης

pdf icon

 

 

Back to top
Back to top