Για εμάς στην ΥΑΛΟ, το ανθρώπινο δυναμικό είναι το πολυτιμότερο κεφάλαιο για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων μας και την υλοποίηση του οράματός μας σε ένα περιβάλλον συνεχούς ανάπτυξης.

Σήμερα, η εταιρεία μας απασχολεί 19 άτομα, τα οποία εργάζονται με πάθος για την εξασφάλιση της ποιότητας με μοναδικό στόχο τη συνεχή δημιουργία ποιοτικών προϊόντων γυαλιού που ικανοποιούν και τον πιο απαιτητικό πελάτη.

Πρωταρχική μας μέριμνα είναι η διατήρηση του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα της εταιρείας γι’ αυτό και επιβραβεύουμε την παραγωγικότητα, τις πρωτοβουλίες και τις πρωτοποριακές ιδέες των εργαζομένων μας. Παρέχουμε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον όπου καλλιεργείται πνεύμα ομαδικότητας, συνεργασίας και συνεχούς αναζήτησης καινοτομίας.

Έχοντας, μάλιστα ως γνώμονα τη διαρκή ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων μας, επενδύουμε συνεχώς στην εκπαίδευσή τους με προγράμματα τεχνικής κατάρτισης, εξειδικευμένα σεμινάρια και παρουσία σε εκθέσεις σχετικές με το χώρο του γυαλιού και της βιομηχανικής παραγωγής. Παράλληλα, θέτουμε την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων μας ως πρώτη και απόλυτη προτεραιότητά μας.

Back to top
Back to top