(Α)


•    Αλεξίσφαιρο Γυαλί
Θωρακισμένο γυαλί το οποίο έχει περισσότερο από 60mm πάχος και ανθίσταται πλήρως διείσδυση από σφαίρες.
•    Αμμοβολή
Είναι μία μέθοδος που προσδίδει ματ “τελείωμα” στην επιφάνεια του γυαλιού είτε για διακοσμητικούς λόγους είτε για να μειωθεί η διαφάνεια του. Πεπιεσμένος αέρας ωθεί την άμμο μέσω ενός ακροφυσίου πιστολιού αμμοβολής επάνω στην επιφάνεια του γυαλιού. Παρ' όλο που άμμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί, πιο αποτελεσματικά υλικά με λιγότερο τοξικά αποτελέσματα είναι διαθέσιμα. Το συνηθέστερο υλικό που χρησιμοποιείται στη θέση της άμμου είναι το Ανθρακικό πυρίτιο. Το γυαλί τοποθετείται συνήθως μέσα σε ειδικό διάτρητο κουβούκλιο με παράθυρο παρατήρησης και δυνατότητες αναρρόφησης της σκόνης. Με τη βοήθεια των μηχανημάτων μας έχουμε τη δυνατότητα να "σχεδιάσουμε" οτιδήποτε πάνω σε υαλοπίνακα με τη μέθοδο της αμμοβολής.
•    Ανάγλυφο Γυαλί (Διαμαντέ)
Ημιδιαφανές γυαλί φτιαγμένο από διαφανές ή έγχρωμο γυαλί το οποίο έχει περάσει ανάμεσα από δύο κυλίνδρους στο τέλος του φούρνου και το ανάγλυφο σχέδιο έχει αποτυπωθεί σε υψηλές θερμοκρασίες στη μία ή και στις δύο πλευρές του γυαλιού από το ανάγλυφο ρολό. Πέρα από την μεγάλη ποικιλία ανάγλυφων σχεδίων, το διαμαντέ γυαλί μπορεί να προσφέρει διασπορά φωτός και να μειώσει την εκτύφλωση από το ηλιακό φως.
•    Ανακλαστικό Γυαλί
Γυαλί με μεταλλική επίστρωση για μείωση της ηλιακής θερμικής απολαβής. (βλέπε επίσης Γυαλί ηλιακού ελέγχου).
•    Ανόπτηση - Βραδεία Ψύξη (Annealing)
Υπό κανονικές συνθήκες, η επιφάνεια του λειωμένου γυαλιού θα κρυώσει πιο γρήγορα από το κέντρο του με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν εσωτερικές τάσεις οι οποίες θα προκαλέσουν ράγισμα ή θραύση ή έκρηξη σε κάποια χρονική στιγμή. Η επεξεργασία βραδείας ψύξης είναι σχεδιασμένη να εξαλείψει ή να περιορίσει αυτές τις τάσεις υποβάλλοντας το γυαλί σε αυστηρά ελεγχόμενη ψύξη σε ειδικό κλίβανο. Σε αυτόν τον κλίβανο, το γυαλί επιτρέπεται να κρυώσει σε μια θερμοκρασία γνωστή ως σημείο ανόπτησης ή ψύξης. Όταν το γυαλί φθάσει σε αυτό το σημείο η θερμοκρασία ψύξης σταθεροποιείται για καθορισμένο χρονικό διάστημα (ανάλογα το είδος του γυαλιού, το πάχος του, τον συντελεστή διαστολής και το μέγεθος της εσωτερικής τάσης που απαιτείται) ώστε να επιτρέψει στις παρούσες τάσεις να χαλαρώσουν. Αυτή η φάση ακολουθείται από μια περίοδο ψύξης με προκαθορισμένο ρυθμό μεταβολής της θερμοκρασίας.
•    Αντανάκλαση ενέργειας (ENERGY REFLECTION (ER))
Ποσοστό ηλιακής ενεργειακής ροής που αντανακλάται από το γυαλί.
•    Αντανάκλαση Ηλιακής Θερμότητας
Στο ηλιακό φάσμα, το ποσό της ηλιακής ενέργειας το οποίο αντανακλάται από την επιφάνεια του γυαλιού.
•    Αντανάκλαση Φωτός - LIGHT REFLECTION (LR)
Είναι ο λόγος της οπτικής ροής που αντανακλάται από το γυαλί προς την προσπίπτουσα οπτική ροή εκφρασμένο από το φωτιστικό CIE D65.
•    Αντικέ
Καθρέπτης που παράγεται σε ποικιλία χρωμάτων (γκρι, πράσινο, κόκκινο, μπλε κ.α.), όπου το χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι τα «νερά» που προέρχονται από διεργασία εσκεμμένης οξείδωσης, τα οποία του δίνουν μία αίσθηση αντίκας.
•    Απορρόφηση ενέργειας (ENERGY ABSORPTION (EA))
Ποσοστό της ηλιακής ενεργειακής ροής που απορροφάται από το υαλοπίνακα ή υαλοπίνακες που αποτελούν την συνολική υάλωση. Η απορροφούμενη ενέργεια επαν-ακτινοβολείται προς το εσωτερικό ή εξωτερικά του χώρου σε διαφορετικούς ρυθμούς ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των υαλοπινάκων, την ταχύτητα του ανέμου, την ταχύτητα του αέρα εσωτερικά του χώρου, την εσωτερική και εξωτερική θερμοκρασία.


(Γ)


•    Γυαλί
Ομογενές υλικό με τυχαία μη-κρυσταλλική μοριακή δομή. Η κατασκευαστική διαδικασία απαιτεί οι πρώτες ύλες να θερμανθούν σε θερμοκρασία επαρκή για να δημιουργηθεί πλήρες λιώσιμο ώστε όταν ψυχθεί ταχύτατα να γίνει άκαμπτο χωρίς να κρυσταλλοποιηθεί.
•    Γυαλί ανθεκτικό σε σφαίρες
Πολλαπλά ελάσματα γυαλιού ή γυαλιού και πλαστικού (τρίπλεξ) τα οποία είναι σχεδιασμένα να ανθίστανται σε διείσδυση σφαίρας από πιστόλια και τουφέκια.
•    Γυαλί ασφαλείας
Γυαλί το οποίο δεν θρυμματίζεται σε αιχμηρά κι εν δυνάμει επικίνδυνα θραύσματα όταν σπάσει. Γυαλί ασφαλείας μπορεί να παραχθεί από κατεργασία TRIPLEX (δες TRIPLEX) ή από θερμική σκλήρυνση (δες Θερμική σκλήρυνση).
•    Γυαλί Float
Το επιπλέον γυαλί είναι προϊόν άμμου και ανθρακικού νατρίου θερμασμένα σε περισσότερους από 1500οC που «ρέει» πάνω σε μπάνιο λειωμένου ψευδαργύρου.
•    Γυαλί Συρμάτινου Πλέγματος (Πυράντοχο)
Ρολαρισμένο γυαλί που περιέχει ένα στρώμα συρμάτινου πλέγματος πλήρως ενσωματωμένο όσο το δυνατό πιο κοντά στο κέντρο πάχους του υαλοπετάσματος. Το γυαλί είναι διαθέσιμο ως γυαλισμένο (η μία ή και οι δύο επιφάνειες του) και ως ανάγλυφο. Εγκεκριμένο γυαλισμένο συρμάτινου πλέγματος γυαλί χρησιμοποιείται ως διαφανής ή ημιδιαφανής υάλωση πυροπροστασίας. Ανάγλυφο συρμάτινου πλέγματος γυαλί συνήθως χρησιμοποιείται ως διακοσμητικό. Σπάει πιο εύκολα από ένα απλό γυαλί του ιδίου πάχος αλλά το συρμάτινο πλέγμα συγκρατεί τα θραύσματα από το να πέσουν κάτω όταν αυτό σπάσει.


(Δ)


•    Διαπέραση
Η ικανότητα του γυαλιού να επιτρέπει την διέλευση του φωτός ή/και της θερμότητας, συνήθως εκφρασμένη σε ποσοστό επί τις εκατό. (Οπτική διαπέραση, θερμική διαπέραση κτλ.).
•    Διαπέραση Απ' ευθείας Ενέργειας (DIRECT ENERGY TRANSMISSION (DET))
Ποσοστό της ηλιακής ενεργειακής ροής με φασματικό εύρος μεταξύ 300 και 2150nm που διαπερνάει το γυαλί.
•    Διαφανές
Επιτρέποντας το φως να περάσει από μέσα χωρίς παραμόρφωση ώστε αντικείμενα από την άλλη πλευρά να είναι ορατά με διαύγεια.
•    Διπλή Υάλωση
Γενικά ονομάζεται κάθε δύο ζεύγος γυαλιού χωρισμένο με διάκενο, μέσα σε ένα άνοιγμα με σκοπό την βελτίωση της μόνωσης από την μετάδοση της θερμότητας ή/και του ήχου. Σε μονωτικές μονάδες γυαλιού, η υγρασία ανάμεσα στα φύλλα γυαλιού δεσμεύεται από πυριτικά άλατα που πληρώνουν τον αποστάτη αλουμινίου, και ο διάκενος χώρος στεγανοποιείται εξαλείφοντας πιθανή υγροποίηση.
•    Δοκιμασία Θερμικού Σοκ
Αξιολόγηση σε ένα υλικό των επιδράσεων στην ταχεία θερμοκρασιακή μεταβολή του. Στο γυαλί, το σοκ μπορεί να παραχθεί από την εξωτερική επιφάνεια του γυαλιού που συστέλλεται ή διαστέλλεται πιο γρήγορα από το εσωτερικό του ως αποτέλεσμα της ψύξης ή της θέρμανσης. Οποιαδήποτε διαφορά μπορεί να οδηγήσει σε ράγισμα ή θραύση.


(Ε)


•    Έγχρωμο Γυαλί
Γυαλί με χρωστικές ουσίες προστιθέμενες στο γυαλί κατά την κατασκευή του που δίνουν στο γυαλί το χρώμα όπως επίσης και οπτικές και θερμικής μείωσης δυνατότητες. Το χρώμα εκτείνεται σε όλο το πάχος του γυαλιού. Τυπικά χρώματα περιλαμβάνουν το μπρονζέ, το φιμέ, σκούρο φιμέ, μπλε, πράσινο, βαθύ πράσινο και μαύρο.
•    Επιστρωμένο Γυαλί (Ανακλαστικό γυαλί)
Γυαλί επικαλυμμένο από πολύ λεπτό στρώμα βαρύτιμου μετάλλου. Επιτρέπει την ενεργό ρύθμιση του φωτός της ημέρας, ανακλά την ηλιακή θερμότητα και αποτρέπει την εκτύφλωση λόγω του ηλιακού φωτός. Απορροφάει ορισμένο ποσό ηλιακής θερμότητας και ταυτόχρονα αντανακλά το υπόλοιπο καθώς επίσης επιτρέπει την διάδοση ορισμένης ποσότητας ηλιακού φωτός και ταυτόχρονα την αντανάκλαση του υπολοίπου ποσού φωτός. Εκτός από την θερμική και οπτική του απόδοση, προσδίδει αισθητική όπου εφαρμόζεται. Η σκληρή επίστρωση (ή πυρολυτική επίστρωση) ενισχύει την χαμηλή εκπομπή ή/και την απόδοση του γυαλιού. Η επίστρωση εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας υψηλή θερμοκρασία και διεισδύει στην επιφάνεια του γυαλιού κάνοντάς το έτσι πολύ ανθεκτικό στο χρόνο. Η μαλακή επίστρωση εφαρμόζεται «ψεκάζοντας» μεταλλικά σωματίδια επάνω στο γυαλί και χρησιμοποιώντας ηλεκτρομαγνητική επεξεργασία κενού. Η σύσταση της επίστρωσης εξαρτάται από τα επιθυμητά τεχνικά χαρακτηριστικά και το χρωματισμό.


(Η)


•    Ηλιακός Συντελεστής (SOLAR FACTOR -SF) ή Συνολική Διαπέραση Ενέργειας (TOTAL ENERGY TRANSMISSION)
Ο Ηλιακός Συντελεστής του γυαλιού είναι ο λόγος της συνολικής ηλιακής ροής που περνάει μέσα από το γυαλί προς την προσπίπτουσα ηλιακή ενεργειακή ροή. Η συνολική ενέργεια είναι το άθροισμα της εισερχόμενης ηλιακής ενέργειας από απ' ευθείας διαπέραση (DET) και της ενέργειας που επανακτινοβολείται από το γυαλί προς τον εσωτερικό περιβάλλοντα χώρο αφού είχε απορροφηθεί από το γυαλί (EA). Υπολογισμοί έχουν γίνει για:
•    Ήλιο στους 30°C πάνω από τον ορίζοντα σε ορθή γωνία με την γυάλινη πρόσοψη.
•    Περιβάλλουσα θερμοκρασία ίση με την εξωτερική περιβάλλουσα θερμοκρασία.
•    Συντελεστές επιφανειακής θερμικής ανταλλαγής:
•    Εσωτερικά :8W/m2 K
•    Εξωτερικά: 23W/m2 K
•    Ημιδιαφανές
Επιτρέποντας το φως να περάσει μέσα από γυαλί αλλά διαχέοντας το έτσι ώστε τα αντικείμενα από την άλλη πλευρά να φαίνονται αμυδρά, παραμορφωμένα ή ατελή.
•    Ήχος
Ο ήχος δεν είναι τίποτα περισσότερο από κύματα που παράγονται από ταλαντούμενα μόρια σε αέριο, υγρό ή στερεό υλικό. Ο αριθμός ηχητικών κυμάτων που εκπέμπονται ανά δευτερόλεπτο είναι γνωστός ως συχνότητα του ήχου και συνήθως εκφράζεται σε Hertz (Hz). Το ανθρώπινο αυτί μπορεί να αντιληφθεί κάθε πηγή ήχου που παράγει ηχητικά κύματα από 16 Hz έως και 20.000 Hz (ενώ οι σκύλοι και οι γάτες μπορούν να αντιληφθούν ευρύτερο φάσμα). Το εύρος ήχων που είναι πιο σύνηθες κι ενοχλητικό στην καθημερινή ζωή βρίσκεται μεταξύ 50 έως 5.000 Hz. Για να καθοριστεί με αριθμούς πόσο καλό είναι ένα ηχομονωτικό, έχει δημιουργηθεί ο συντελεστής ηχητικής μείωσης R. Αυτός ο δείκτης εκφράζεται σε Db και αντιπροσωπεύει την απόδοση ακουστικής μόνωσης ενός δομικού στοιχείου για κάθε 1/3 οκτάβας μπάντα κεντραρισμένη ανάμεσα στις τιμές 100 και 3150 Hz.


(Θ)


•    Θερμικώς ενισχυμένο Γυαλί
Επίπεδο ή κουρμπαριστό γυαλί που έχει επεξεργαστεί θερμικά σε συγκεκριμένη επιφάνεια ή/και εύρος συμπίεσης ακμών ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις του ASTM C 1048, Kind HS. Το θερμικώς ενισχυμένο γυαλί είναι περίπου δύο φορές δυνατότερο από γυαλί του ιδίου πάχους που έχει εκτεθεί σε ομοιόμορφο στατικό φορτίο πίεσης. Το θερμικώς ενισχυμένο γυαλί δεν θεωρείται γυαλί ασφαλείας και δεν θα θρυμματιστεί ολοσχερώς όπως το ασφαλείας.
•    Θερμικώς επεξεργασμένο Γυαλί
Όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα πλήρως ασφαλείας και τα θερμικώς ενισχυμένα γυαλιά.
•    Θερμικώς σκληρυμένο Γυαλί
Σκληρό, ανθεκτικό στη θραύση γυαλί φτιαγμένο επιταχύνοντας την διαδικασία ψύξεως είτε βυθίζοντας λειωμένο γυαλί σε νερό είτε ψύχοντας το απότομα με πεπιεσμένο αέρα. Το τελικό προϊόν έχει επιφάνεια πέντε έως δέκα φορές πιο ανθεκτική στα μηχανικά και θερμικά σοκ από ότι ένα βραδέως ψυγμένο γυαλί.


(Κ)


•    Καθρέπτης
Καθαρό ή έγχρωμο υψηλής ποιότητας γυαλί με επίστρωση αργύρου στην μία πλευρά του γυαλιού ώστε να ληφθεί περισσότερη από 92% αντανάκλαση οπτικού φωτός. Η επίστρωση αργύρου λαμβάνει ειδική κατεργασία και προστατεύεται από δύο διαφορετικά στρώματα προστατευτικής βαφής. Κατασκευάζεται με συνεχείς επιστρώσεις από ασήμι, χαλκό και μία ή περισσότερες επιστρώσεις για προστασία.
•    Κλίβανος
Φούρνος που χρησιμοποιείται για να επεξεργαστεί ουσίες δια της καύσεως, στεγνώματος ή θέρμανσης. Οι σύγχρονοι κλίβανοι χρησιμοποιούνται για σύντηξη μεταξοτυπίας με την μάζα του γυαλιού καθώς και για κουρμπάρισμα.
•    Κουρμπάρισμα - Κάμψη (Bending)
Μία επεξεργασία ευρέως χρησιμοποιούμενη στην παραγωγή μπολ, τασακιών, πιάτων κτλ όπου το γυαλί σε μορφή φύλλου, τοποθετείται σε ανοξείδωτο ή από χυτοσίδηρο καλούπι το οποίο είναι καλυμμένο με ταλκ ή κιμωλία. Η θερμοκρασία αυξάνεται μέχρι το γυαλί να λάβει το σχήμα το καλουπιού.


(Μ)


•    Μεταξοτυπία (Screen Printing)
Είναι κατεργασία διακόσμησης του γυαλιού κατά την οποία έγχρωμη μπογιά ωθείται μέσω λεπτού-πλέγματος σχάρας ή μάσκας (παραδοσιακά φτιαγμένη από μετάξι, αλλά στις μέρες μας κατασκευασμένη από νάιλον, πολυεστέρα και ανοξείδωτο ατσάλι) επάνω στην γυάλινη επιφάνεια. Μια ξεχωριστή μάσκα χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του κάθε χρώματος. Σημαντική αυτοματοποιημένη διαδικασία έχει αναπτυχθεί επιτρέποντας υψηλές εκτυπωτικές ταχύτητες ακόμα και για τα πιο περίπλοκα σχέδια.
•    Μονωτικό Γυαλί
Μονωτική υάλωση κατασκευασμένη από δύο ή τρεις υαλοπίνακες (γνωστή και ως διπλή ή τριπλή υάλωση αντίστοιχα) οι οποίοι «συγκρατούνται» σε μεταλλικό πλαίσιο σφραγισμένοι συνήθως με Butyl ώστε να δημιουργηθεί ένας αεροστεγής διάκενος χώρος 6-24 mm μεταξύ τους. Το αέριο υλικό στην αεροστεγή κοιλότητα προλαμβάνει την δημιουργία υγροποίησης μέσα στο χώρο αυτό.


(Ν)


•    Neoceram N-O
Κρύσταλλοι τύπου βήτα χαλαζία δημιουργημένοι απότομα μέσω κρυσταλλικής θερμικής κατεργασίας. Είναι μικρότεροι από 0.1microns και επαρκώς μικρότεροι από το μήκος κύματος του οπτικού φωτός. Επίσης, καθώς η διαθλαστικότητα των κρυστάλλων είναι περίπου η ίδια με αυτή της μήτρας του γυαλιού το φως δεν διαχέεται γεγονός το οποίο προσδίδει στο Neoceram N-0 την διαφάνεια του.


 (Ο)


•    Οπτική Διαπέραση – Light Transmission (LT)
Ο λόγος της οπτικής ροής που διαπερνάει το γυαλί προς την προσπίπτουσα οπτική ροή εκφρασμένο από το φωτιστικό CIE D65 με εύρος φάσματος μεταξύ 380 και 780nm.


(Π)


•    Πυράντοχο Γυαλί
Επίπεδο γυαλί με ενσωματωμένο συρμάτινο πλέγμα το οποίο καθυστερεί την θραύση σε περίπτωση φωτιάς καθυστερώντας έτσι την διασπορά της φωτιάς και του καπνού. Τέτοια υάλωση κατηγοριοποιείται ως Τάξης G (που ανθίσταται φωτιά και προλαμβάνει την διασπορά της φωτιάς και του καπνού για συγκεκριμένη χρονική περίοδο) ή Τάξης F (που έχει τα χαρακτηριστικά της Τάξης G αλλά επιπλέον παρεμποδίζει την διασπορά της ακτινοβολούμενης θερμότητας για συγκεκριμένη χρονική περίοδο). Νέες εξελίξεις περιλαμβάνουν προ-ενταμένο γυαλί από βοροπυρίτιο -χωρίς μεταλλικό πλέγμα - και διπλή υάλωση με τον διάκενο χώρο γεμισμένο από διογκωμένο υλικό το οποίο δρα ως ασπίδα θερμότητας.
•    Πυρίμαχο Γυαλί (Κεραμικό)
Είναι γυαλί με οξείδια του αργιλίου και του λιθίου να συμμετέχουν στη σύστασή του και, λόγω θερμοανθεκτικότητας, έχει βρει εφαρμογή ως πυρίμαχο διάφανο υλικό σε θύρες κλιβάνων, κατόπτρων τηλεσκοπίων, υαλοποίησης πλακιδίων διαστημοπλοίων, αλλά και σε οικιακές συσκευές (υαλοκεραμικές εστίες μαγειρέματος κτλ.).

 

(Σ)


•    Σκλήρυνση
Ειδική επεξεργασία στερεοποίησης του γυαλιού με σκοπό να γίνει ιδιαίτερα ανθεκτικό στη θραύση. Αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι φυσική (θερμική) ή χημική. Στην πρώτη περίπτωση, το γυαλί θερμαίνεται σε θερμοκρασία ελαφρώς χαμηλότερη από το σημείο μαλακώματος και ψύχεται άμεσα με ειδικό ψεκασμό κρύου αέρα. Έτσι, σκληραίνεται η επιφάνεια του γυαλιού δίνοντας περισσότερο χρόνο στο εσωτερικό να κρυώσει. Αυτό επιτρέπει στο εξωτερικό στρώμα να κρυσταλλοποιηθεί σε ευρύτερο πλέγμα ενώ το εσωτερικό στερεοποιείται με μεγαλύτερη συμπίεση από το κρυσταλλικό πλέγμα. Το αποτέλεσμα είναι ένα φύλλο γυαλιού το οποίο είναι τρεις έως πέντε φορές πιο δυνατό από το μη σκληρυμένο γυαλί και το οποίο στη θραύση θρυμματίζεται σε πολύ μικρά κομματάκια με αμβλείες άκρες (η πιο συνήθης εφαρμογή είναι στην υάλωση αυτοκινήτων). Η χημική διαδικασία, από την άλλη πλευρά, βασίζεται στην επονομαζόμενη τεχνική εναπόθεσης ιόντων. Διαφορετικά χημικά στοιχεία κατέχουν διαφορετικές ακτίνες ιόντων και φυσικά διαφορετικές πυκνότητες. Έτσι, όταν το γυαλί που περιέχει ιόντα νατρίου ψύχεται αργά σε δεξαμενή λειωμένου καλίου τα ιόντα νατρίου θα μεταναστεύσουν από το γυαλί στο άλας ενώ τα ιόντα καλίου θα μεταναστεύσουν στην επιφάνεια του γυαλιού όπου εξ αιτίας της μεγαλύτερης ακτίνας τους θα δημιουργήσουν πυκνότερο και κατά συνέπεια ισχυρότερη επιφάνεια (όχι μικρότερη από 0.1 mm).
•    Σκληρυμένο Γυαλί
Γυαλί το οποίο έχει υφισταθεί θερμική επεξεργασία ώστε να δώσει μεγαλύτερου βαθμού μηχανική και θερμική αντίσταση. Το γυαλί θερμαίνεται πρώτα σε περισσότερους από 600° C και μετά ψύχονται απότομα (πλήρη σκλήρυνση) ή πιο αργά (θερμική ενίσχυση) και στις δύο περιπτώσεις με προσεκτικά ελεγχόμενη ταχύτητα ψύξης. Αυτές οι επεξεργασίες υποβάλλουν την επιφάνεια του γυαλιού σε μόνιμη συμπιεστική τάση δίνοντας έτσι στο γυαλί ειδικά χαρακτηριστικά. Αντίσταση σε μηχανικό και θερμικό σοκ έως και 2 φορές (θερμικώς ενισχυμένα) ή 5 φορές (θερμικώς σκληρυμένο) μεγαλύτερη από ένα κοινό γυαλί. Προστατεύει το γυαλί από θραύση προκαλούμενη από υψηλή θερμοκρασιακή διαφορά στην επιφάνεια του υαλοπίνακα (προκαλούμενη, για παράδειγμα, από τοπική σκίαση). Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τύπους γυαλιού με υψηλή ενεργειακή απορρόφηση που εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία.
•    Συντελεστής Σκίασης –Shading Coefficient (SC)
Ο Συντελεστής Σκίασης λαμβάνεται διαιρώντας τον Ηλιακό Συντελεστή με 0.87, το οποίο είναι ο ηλιακός συντελεστής 3 mm διάφανου float γυαλιού.
•    Συντελεστής θερμοπερατότητας U-Value (ή συντελεστής Κ)
Μέτρο της αέρα-αέρα διαπέρασης (απώλεια ή απολαβή) εξ αιτίας της θερμικής αγωγιμότητας και την διαφορά σε εξωτερική και εσωτερική θερμοκρασία. Καθώς μειώνεται το U-value, μειώνεται και το ποσό της θερμότητας που μεταφέρεται μέσα από την υάλωση. Όσο χαμηλότερη η τιμή του U-value, τόσο περισσότερο περιορίζει το προϊόν υάλωσης την μεταφορά θερμότητας. Είναι αντιστρόφως ανάλογο του R-value.

 

(Τ)


•    Τρίπλεξ (Ελασματοποιημένο) γυαλί
Το γυαλί τρίπλεξ αποτελείται από δύο ή περισσότερα φύλλα γυαλιού με ένα ή περισσότερα στρώματα ιξώδους πλαστικού ανάμεσα σε υαλοπετάσματα. Η στερεά συνένωση των γυαλιών λαμβάνει χώρα μέσα σε χώρο που ονομάζεται αυτόκλειστος κλίβανος. Σε αυτόν το κλίβανο υπό σταθερή θέρμανση των στρωμάτων γυαλιού και πλαστικού επιτυγχάνεται η δημιουργία του ελάσματος γυαλιού (δηλ. τρίπλεξ). Όταν το ελασματοποιημένο γυαλί σπάσει , τα κομμάτια παραμένουν κολλημένα στο εσωτερικό πλαστικό στρώμα.


(Υ)


•    Υαλογραφία (βιτρώ – Stained Glass)
Kατά την Encyclopaedia Britannica, Stained glass είναι: "Χρωματισμένο γυαλί που χρησιμοποιείται για να κατασκευάσει κανείς διακοσμημένα παράθυρα ή άλλα αντικείμενα, τα οποία διαπερνά το φως". Επίσης, "Μια μορφή ζωγραφικής σε γυαλί που επιτρέπει στο φως να το διαπερνά - αντίθετα με το σχέδιο ή την ζωγραφική σε μια επιφάνεια που αντανακλά το φως - το βιτρώ ξεχωρίζει από σχεδόν όλες τις άλλες μορφές τέχνης σε δύο διαστάσεις". Η τέχνη αυτή καθιερώθηκε να λέγεται και Βιτρώ (γαλλικά: vitrail/vitraux) και συγγενεύει με τη ζωγραφική και τα ψηφιδωτά. Χαρακτηριστικά δείγματα υαλογραφίας αποτελούν οι πολύχρωμοι φεγγίτες των καθεδρικών ναών της Ευρώπης. Ως τεχνική, διαθέτει μακρά ιστορία, στη διάρκεια της οποίας επήλθαν σημαντικές διαφοροποιήσεις, τόσο ως προς την ίδια την τεχνική όσο και ως προς την θεματολογία. Ειδικότερα οι αλλαγές που επέφερε η βιομηχανική επανάσταση του 19ου αιώνα, καθώς και οι κοινωνικές τριβές που προέκυψαν, απομυθοποίησαν, μεταξύ άλλων, σε μεγάλο βαθμό και την πανάρχαιη αυτή τέχνη.
•    Υπεριώδης Διαπέραση (UV)
Ο λόγος της υπεριώδους ακτινοβολίας που περνάει μέσα από το γυαλί προς την συνολική προσπίπτουσα U.V. - ακτινοβολία (εύρος φάσματος 280 έως 380 nm).
•    Υψηλής Απόδοσης Θερμομονωτικό Γυαλί
Θερμομονωτικό γυαλί επάνω στη επιφάνεια του οποίου έχει εφαρμοστεί ένα πολύ λεπτή, σχεδόν αόρατη επίστρωση πολύτιμου μετάλλου δίνοντας στο γυαλί σημαντικά μεγαλύτερη μόνωση ενάντια στο κρύο και την ζέστη.


(Φ)


•    Φωτεινή Διαπερατότητα (Light Transmittance): Το ποσοστό της φωτεινής διαπερατότητας ενός κρυστάλλου, ορίζει το πόσο φώς περνάει μέσα από το κρύσταλλο κατά τη διάρκεια της ημέρας, για παράδειγμα κρύσταλλα με χαμηλό ποσοστό φωτοδιαπερατότητας επηρεάζουν δυσμενώς το φυσικό φωτισμό του χώρου, τον οποίο καλύπτουν.


(Χ)


•    Χαμηλής Εκπομπής (low-e) γυαλί
Γνωστό ως low-e και συχνά χρησιμοποιούμενο σε διπλή ή τριπλή υάλωση, αυτό το γυαλί έχει ειδική λεπτή μεταλλική ή οξειδίου επίστρωση η οποία επιτρέπει την διέλευση την βραχέως κύματος ηλιακή ενέργεια σε ένα κτίριο αλλά αποτρέπει την μακρού κύματος ενέργεια που παράγεται από τα συστήματα θέρμανσης και φωτισμού να διαφύγουν προς τα έξω. Συνεπώς, το low-e επιτρέπει ηλιακό φως να διέλθει παρέχοντας παράλληλα θερμική μόνωση.

 

Back to top
Back to top